Kalp Görevi Kalp Görevleri ve Özellikleri
15 Mayıs 2024

Kalp Görevi Kalp Görevleri ve Özellikleri

Kalp görevi; en kaba tabiriyle vücuttaki kirli kanı temizlemektir. Canlılığın devamı boyunca çalışmaya devam eden bir organ olan kalp, vücutta dolaşıp yapısındaki Oksijeni kaybeden, yani kirlenen kanı toplardamarlar yardımıyla alıp; akciğerler ile koordine bir şekilde temizleyerek tekrar Oksijence zengin hale getirir ve sonrasında bu kanın tekrar vücuda pompalanarak tekrar vücutta dolaşmasını sağlar. Bu döngü hayat boyu devam eder. Ayrıca kalbin görevi için yapılan bu tanım, aynı zamanda dolaşım sisteminin de en kaba tanımıdır. Dolayısıyla kalbin görevini ve diğer organlarla olan ilişkilerini tam olarak anlayabilmek için dolaşım sisteminin diğer elemanlarını da genel hatlarıyla incelemek gereklidir:

Dolaşım sistemi nedir?

Yukarıdaki bahsedildiği gibi dolaşım sistemi; temiz kanın vücutta dolaşması, kirlenen kanın geri toplanarak kalbe getirilmesi ve burada akciğerler yardımıyla temizlenmesi; son olarak da tekrar vücuda gönderilmesi şeklinde bir döngüden sorumlu, hayati bir sistemdir. Canlılığın devamı ve sağlıklı bir yaşam için; dolaşım sisteminin ve kalbin görevi hayatidir.

Dolaşım sisteminde kalbin görevi nedir?

Kalbin görevi; dolaşım sisteminde kanı pompalayarak sürekli hareket halinde bulundurmak ve temiz kan-kirli kan rotasını doğru bir şekilde yönlendirmektir. Yani kanın Oksijence zengin hale gelmesini sağlayan organ kalp değildir, akciğerlerdir. Burada kalbin görevi; kirli kanı akciğere pompalamak ve temiz kanı akciğerden almak şeklinde hareketin sürekliliğini sağlamaktır. Kalbin görevi hakkında genel bir tanımdan sonra dolaşım sisteminin diğer elemanlarından bahsedersek görevleri kısaca şunlardır:

A. Akciğerler: Vücutta Oksijen ve Karbondioksit değişiminin yapıldığı yerdir. Kalbe gelen kirli kan akciğer atardamarı ile buraya gelir. Akciğer atardamarı derinlere doğru mikroskobik seviyelerde dallanır ve bu dallanmaların ucunda alveol denen hava kesecikleri bulunur. Kanda bulunan Karbondioksit bu alveollere verilir, alveollerde bulunan Oksijen de kana verilir ve böylece Oksijence zengin kan elde edilmiş olur. Alveollere verilmiş olan Karbondioksit de soluk verme şeklinde dışarı atılır. Burada dolaşım sistemi ile solunum sisteminin de ilişkili olduğunu görmüş oluruz.

B. Atardamar: Vücutta temiz kanı pompalayan damarlardır. İstisna olarak akciğer atardamarı, vücutta kirli kan taşıyan tek damardır.

C. Toplardamar: Vücuttan kirli kanı kalbe taşıyan damarlardır. Aynı şekilde istisna olarak akciğer toplardamarı da akciğerden kalbe temiz kan pompalar, dolayısıyla vücutta temiz kan taşıyan tek toplardamardır.

Dolaşım döngüsü ve kalbin görevini gerçekleştirme mekanizması

Yukarıda bahsedilen organların anlatıldığı şekilde görevlerini gerçekleştirmesi; aslında tamamen kalbin görevi sayesindedir. Çünkü detaylı olarak bahsedilecek olursa; kalpte iki karıncık ve iki kulakçık olmak üzere dört bölüm bulunur. Kulakçıklar daha çok iletim görev gören küçük yapılardır. Karıncıklar ise bir miktar kanın biriktiği küçük depolar niteliğindedir. Kalbin sol tarafında temiz kan, sağ tarafında kirli kan bulunur. Bu bilgiler ışığında kalbin görevini incelersek; sol karıncıktan aort atardamarına iletilen temiz kan; buradan diğer atardamarlara dallanarak tüm vücudu dolaşır. Vücut hücrelerine bu şekilde Oksijen sağlayan kan, kendi Oksijenini kaybettiği için toplardamarlar tarafından vücuttan geri toplanır ve dallanmaların birleşmesiyle kalbin sağ kapakçığına getirilir. Burada kalbin temizleme görevi başlamaktadır. Sağ kapakçığa getirilen kirli kan, bir kasılma ile sağ karıncığı dökülür. Buradan da akciğer atardamarı ile akciğerlere gönderilir. Kirli kan yukarıda anlatıldığı gibi akciğerlerde temizlendikten sonra akciğer toplardamarı ile kalbe geri gönderilir. Fakat temiz kan sağ değil, sol kulakçığa gönderilir. Bu kısımda ise kalbin dağıtım görevi başlamaktadır. Sol kulakçığa gelen kan bir kasılma ile sol karıncığa dökülür, bundan sonrasında ise aynı döngü tekrar eder. Kalpte temiz ve kirli kan asla birbirine karışmaz. Canlılığın devamı boyunca da kalbin görevi bu şekilde gerçekleşir.

Görüldüğü gibi sağlıklı bir yaşam için kalbin görevi son derece hayatidir ve kalbin görevinde meydana gelebilecek ufacık bir aksaklık; çeşitli sağlık sorunlarına sebebiyet verecektir. Ayrıca yukarıda bahsedilen kan iletimi dışında; soğuk-sıcak hava, heyecanlanma-sakinleşme sırasında, vs. Durumlarda pompalama hızını değiştirerek kanın akış hızını ayarlamak, kanın sıcaklığının sabit tutulmasına yardımcı olarak vücut sıcaklığı stabil tutmak gibi durumlar da diğer organlarla beraber kalbin görevidir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kalp Nakli Nasıl Yapılır?

Kalp Nakli Nasıl Yapılır?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kalp Hastası Neler Yapmalı?

Kalp Hastası Neler Yapmalı?

Kalp Yetmezliği Belirtileri ve Tedavisi

Kalp Yetmezliği Belirtileri ve Tedavisi

Kalp Pili Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kalp Pili Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kalp Damar Tıkanıklığı

Kalp Damar Tıkanıklığı

Kalp Anatomisinin Özellikleri

Kalp Anatomisinin Özellikleri